9. Avrasya Üroonkoloji Kongresi

9. Avrasya Üroonkoloji Kongresi

9. Avrasya Üroonkoloji Kongresi


Avrasya Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Selami Albayrak'ın Açılış Konuşması

Değerli Katılımcılar,

Avrasya Coğrafyasının değerli Ürologları,
Medical ve Radyasyon Onkologları ve Üroonkoloji alanına ürünleri ile katkı sağlayan Endüstri Temsilcileri,

9. Avrasya Üroonkoloji Kongresine hoşgeldiniz.
2005 yılında, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bir Üroonkoloji Canlı Cerrahi Toplantısı ile tohumu atılan ve dokuz kişilik bir Ürolog grubu insiyatifi ile başlayan bu üroonkoloji hareketi, 28 Mayıs 2009 yılında AVRASYA ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ ni kurdu.

Büyük bir bahtiyarlıkla ifade etmek isterim ki; bu dernek, kuruluş insiyatifinin oluşmaya başladığı günden bugüne kadar, sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde, ülkemiz ve Avrasya Coğrafyasında, Üroonkoloji alanında yaptığı bölgesel, ulusal ve uluslararası 10'larca,  panel, sempozyum ve kongreler ile üroonkolojinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlamıştır ve bundan sonra da bilimsel düzeyi daha da yüksek akademik faaliyetler ile sağlamaya devam edecektir.

Bugün derneğimiz WUOF Dunya Üroonkoloji Federasyonunun bir üyesidir. Bu üyelik ile, düzenlenecek bilimsel etkinlikler için, karşılıklı konuşmacı öğretim üyesi sağlamak dahil, üroonkoloji alanındaki tüm bilimsel faaliyetlerimizde birlikte çalışabilme sorumluluklarımızı tarif edilmiştir.

Derneğimizin yayın organı olan YENİ ÜROLOJİ DERGİSİ, Prof. Dr. Çetin DİNÇEL 'in büyük çabaları ile 2004 yılında yayın hayatına girmiş, ve bir süre bu dergi İzmir merkezli olarak yayın hayatını sürdürmüştür. Daha sonra Prof. Dr. Ali ihsan TAŞÇI 'nın büyük emek ve gayretleri ile yayın hayatını sürdürmüştür. Yayın hayatına başladığı günden beri zaten TUBİTAK-ULAKBİM TR dizininde  indekslenen dergimiz, Doç. Dr. Giray SÖNMEZ'in ve dernek yönetici sekreterimiz Sn. Fatma TAŞÇI' nın inanılmaz özverili çabaları ile 2019 yılı ve öncesine ait tüm makalelerin veri tabanına aktarılması işlemi tamamlanmış ve Türkiye atıf dizinine kayıtlı dergiler arasına alınmıştır. Ayrıca, Google Akademic, Türk Medline Pleksus veri tabanlarında taranmaya başlanmıştır. Dergimizin Pubmed, ESCI, EMBASE, EBSCO indeksleri için başvurusu yapılmış olup, süreç yakınen takip edilmektedir.

Hedefimiz, bilimsel düzeyi yüksek yazı ve yazarlara ulaşarak, dergimizin tüm dünyadaki görünürlüğünü artırmak ve başta Avrasya coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada keyifle okunan üroloji dergilerinden biri haline getirmektir.

Değerli katılımcılar, burada şunu da ifade etmek isterim ki;  bugün burada 300 katılımcısı ile 9. Avrasya Uroonkoloji kongremizi, 39. Dünya Üroloji kongresi ile birlikte yapıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 yılı Dünya Üroloji Kongresinin İstanbul'da yapılması için davetimizi SIU yönetimine ileteceğiz. Ümid ediyorum ki, 13. Avrasya Üroonkoloji kongremizi ve 43. SIU Dünya Kongresini yine birlikte  2023 te Istanbul'da yapıyor olacağız.
Başta siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum.

Üroonkoloji alanındaki neredeyse tüm etkinliklerimizde birlikte çalışmayı bir ilke haline getirdiğimiz Türk MEDIKAL ONKOLOJİ Derneğine şükranlarımı ifade ediyorum.

9. Avrasya Üroonkoloji Kongremizin Atina'da, SIU ile Joint meeting tarzında yapılması sürecinde, yakın işbirliği içinde olduğumuz Yunanistan Üroloji Derneği  ve onun  değerli başkanı Sn Gerasimos ALIVIZATOS' a çok özel teşekkürlerimi iletmek isterim.

17 Ekim Perşembe günü, SIU oturumları ana salonunda saat 08:00 den 15:00 e kadar 17 canlı cerrahinin yayını ve bununla ilgili tartışmalar olacaktır. Canlı cerrahi yayını İstanbul'dan, Medipol Üniversitesi Hastanesi Ameliyathanelerinden  yapılacaktır. Bu yayının çok büyük emek ve maliyet gerektirdiğini belirtmek isterim. Bu işbirliği için, kişisel bazda, JDLR'ya, Dr. Rahim Horuz'a, Dr. Mustafa Yücel Boz'a, kurumsal bazda, İstanbul Medipol Üniversitesi Hastane Yönetimine, SIU ve WUOF yönetimlerine özellikle teşekkür ediyorum.

9. Avrasya ÜROONKOLOJİ Kongremizin değerli başkanı Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN kongre ile ilgili bilgileri sizinle paylaşacaktır.
İyi bir kongre geçirmeniz dileklerimle, hepinize sağlık ve huzur diliyorum.

Avrasya Üroonkoloji Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Selami ALBAYRAK